• 18/3 Visning, provning och mat
  • Vårfest
  • 30/6 Visning, provning och mat
  • 1/7 Visning, provning och mat
  • 30/9 Oktoberfest